WYKAZ PRZEDMIOTÓW

14729763730_5ca5338f18_k

Wykaz przedmiotów:

Przedmioty wprowadzające będą realizowane w ramach m.in.:

  1. Wstępu do bezpieczeństwa,
  2. Zarządzania kryzysowego,
  3. Podstaw administracji w Polsce.

Wyzwań cyfrowego świata Przedmioty specjalistyczne będą realizowane w ramach m.in.:

 

  1. Podstaw przetwarzania danych osobowych na terenie RP,
  2. Jawności informacji w administracji publicznej,
  3. Bezpieczeństwa osobowego i informatycznego,
  4. Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  5. Systemu informacji o ochronie zdrowia (przedmiot specjalizacji dla pracowników sektora usług medycznych),
  6. Praw pacjenta i obowiązkach podmiotu medycznego (przedmiot specjalizacji dla pracowników sektora usług medycznych).