SYLWETKA ABSOLWENTA

15103342411_31896a826f_k

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” posiada specjalistyczne przygotowanie merytoryczne i praktyczne do zarządzania i ochrony informacji w przedsiębiorstwie oraz organach administracji każdego szczebla (zespolonej, niezespolonej, centralnej, samorządowej), jak również w placówkach ochrony zdrowia.