SYLWETKA ABSOLWENTA

15103342411_31896a826f_k

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych “Inspektor Ochrony Danych Osobowych w służbie zdrowia – RODO” posiada specjalistyczne przygotowanie merytoryczne i praktyczne do zarządzania i ochrony informacji w placówkach ochrony zdrowia.