Opłaty związane ze studiami

COLLEGIUM CIVITAS

Ustala się na rok akademicki 2016/2017 wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne:

Cena za jeden semestr studiów: 1.700,00 zł (możliwość wpłat w ratach).