Opłaty związane ze studiami

COLLEGIUM CIVITAS

Ustala się na rok akademicki 2017/2018 wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne:

Cena za jeden semestr studiów: 2350,00 zł (możliwość wpłat w ratach).