COLLEGIUM CIVITAS

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest przygotowanie merytoryczne do administrowania danymi poufnymi i bezpieczeństwa informacji, w szczególności danych osobowych w placówkach służby zdrowia.

Tryb i czas trwania studiów:

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się w systemie weekendowym) i trwają 2 semestry.  Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu prawa, ochrony informacji, administracji oraz bezpieczeństwa.