fundacja religi

 

Studia podyplomowe “Administrator Bezpieczeństwa Informacji”


Studia podyplomowe “Administrator Bezpieczeństwa Informacji” realizowane są przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

 

Absolwent studiów podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” posiada specjalistyczne przygotowanie merytoryczne i praktyczne do zarządzania i ochrony informacji w przedsiębiorstwie oraz organach administracji każdego szczebla (zespolonej, niezespolonej, centralnej, samorządowej), jak również w placówkach ochrony zdrowia.

l

Międzyinstytutowe studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich chcących nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu administrowania bezpieczeństwem informacji. Rekrutacja trwa ! 

 

Dlaczego warto studiować ABI? o tym Michał Geilke, Tomasz Cygan i dr Ewa Ganowicz


ABI w mediach


Nowa Trybuna Opolska

Co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy korzystasz z FB, rejestrujesz się u lekarza czy zakładasz konto bankowe? Na te pytania opowiadali eksperci z zakresu ochrony danych osobowych. Czytaj więcej

y

Radio Opole

Uniwersytet Opolski będzie kształcił kadry odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne w firmach i urzędach. Nowy kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Posłuchaj

TVP 3 Opole

Uniwersytet Opolski jako pierwsza uczelnia w Polsce wprowadza nowy kierunek – Administrator Bezpieczeństwa Informacji. To bardzo przyszłościowy zawód zwłaszcza, że w internecie są dane o praktycznie każdym człowieku. Warto je odpowiednio chronić. Więcej

Zespół Abi:


Katarzyna Legień

legienAbsolwentka studiów magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W latach 2006-2009 odbyła aplikację adwokacką, zakończoną wynikiem bardzo dobrym i wpisem na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich w Katowicach.
Członek zespołu Kancelarii Adwokackich świadczących stałą pomoc prawną lekarzom i lekarzom dentystom, członkom Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

 

Michał Geilke

geilkeAdministrator Bezpieczeństwa Informacji (aktualnie: ABI grupy spółek korporacji międzynarodowej oraz ABI spółek związanych z produkcją o przeznaczeniu wojskowym). Doświadczony trener i wykładowca na licznych seminariach (w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, między innymi dla Wojska Polskiego. Biegły sądowy w dziedzinach:„Informatyka” i „Wideopiractwo”.

Izabela Heksel

izabela-heksel Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Egzekucji Administracyjnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Przebyte liczne szkolenia, warsztaty, konferencje, m in. kurs w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie (2014 r. i 2015 r.). Pracownik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zespołami, bezpośrednią obsługą klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz radców prawnych. Pełnomocnik finansowy w wyborach parlamentarnych dla Województwa Dolnośląskiego. Od 2013 roku wykładowca z zakresu Kodeksu Postępowania Administracji i Samorządu Terytorialnego w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Monika Krasińska

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i informacji prawnie chronionych.
Wykładowca akademicki m.in. na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Koźmińskiego i Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji w zakresie kształtowania się ochrony prywatności w sektorze publicznym i prywatnym.

Grzegorz Krawiec

Administrator krawiecBezpieczeństwa Informacji. Menadżer spółek prawa handlowego, który dzięki doświadczeniu zawodowemu w obszarze zarządzania uzyskał kompetencję w prowadzeniu wielopłaszczyznowych aspektów ich funkcjonowania. W szczególności w zakresie bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstw (identyfikacja Tajemnicy Przedsiębiorstwa), spełnienia wymagania dotyczących ochrony danych osobowych, przeprowadzania audytów oraz wdrażania metod i narzędzi doskonalenia systemów zarządzania.

 

Tomasz Cygan

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUkończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2005 roku. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację sądową, którą ukończył w roku 2008. Od 2007 roku przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych, własności intelektualnej, prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Krystian Mączka

maczkaSpecjalista w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki (adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury) ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”. Autor wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zastosowań sztucznej inteligencji.

Collegium Civitas na mapie Opola

COLLEGIUM CIVITAS UO